Pozwolenie wodociągowe

Trudno funkcjonować w swoim domu nie posiadając bieżącej wody ani możliwości odprowadzania ścieków. To jedna z podstawowych instalacji, którą można uznać za jeden z wyznaczników przynależności do świata cywilizowanego. Jeśli decydujemy się na budowę domu, musimy wykonać przyłącze wodociągowe. Są sytuacje, gdy napotyka to pewne przeszkody logistyczne, wynikające przede wszystkim z lokalizacji działki oraz stopnia jej uzbrojenia.

Jeśli jest ona położona w oddaleniu od zewnętrznych elementów instalacji, to z wodociągami może być kłopot. Mimo tego nawet na takiej działce można wybudować dom i z powodzeniem funkcjonować. Woda jest wówczas czerpana ze studni głębinowej, a stały dostęp do niej zapewnia specjalna pompa. Z kolei ścieki odprowadzane są do szamba, które należy regularnie opróżniać.

Nieco komplikuje to życie i generuje dodatkowe koszty codziennego funkcjonowania, ale w takiej sytuacji innego wyjścia nie ma, zwłaszcza gdy inwestycja we własny dom jest już daleko posunięta. Zwykle jednak można bez większych problemów wykonać konieczne przyłącza. To czy będziemy potrzebować pozwolenia na budowę własnego wodociągu jest kwestią otwartą. Do pewnego momentu prawo przesądzało, że tę inwestycję musieliśmy zgłosić do odpowiedniego urzędu i czekać 30 dni aż minie termin, w czasie którego urzędnicy mogli zgłosić zastrzeżenia do naszego projektu.

Teraz można pominąć tę procedurę i budować przyłącze bez wchodzenia w relację z administracją. Należy jednak przestrzegać prawa budowlanego, a także zlecić wykonanie profesjonalnego planu sytuacyjnego.

http://hidroma.pl/produkty/cewki-elektrozaworow/ www.city-led.pl