Fundamenty głębokie

Poszczególne inwestycje przebiegają w różny sposób i są planowane w różnych miejscach. Nie ma nigdy gwarancji co do jakości podłoża oraz jego struktury, dlatego nim zaczną się konkretne przygotowania związane między innymi z projektowaniem obiektu, trzeba zbadać charakter gruntu. Czasami wiedza w tym zakresie jest już znana, jednakże inwestorzy z reguły wolą się upewnić jak jest – aby uniknąć niespodzianek i komplikacji na kolejnych etapach prac.

W przypadku gruntów nośnych umiejscowionych płytko, optymalnym rozwiązaniem są fundamenty bezpośrednie, ale nie zawsze tak jest. Zadaniem fundamentów jest stabilizować konstrukcję oraz przenosić obciążenia na grunt. Gdy w grę wchodzą bezpośrednie ławy fundamentowe, sprawa jest dość oczywista.

Trzeba zbudować fundament ze stóp wykonanych z odpowiedniego materiału, które mogą mieć postać kwadratów lub prostokątów w zależności od potrzeb. Inaczej jednak sprawy się mają z fundamentami głębokimi, które są stosowane w sytuacji, gdy nośna powierzchnia gruntu znajduje się głębiej. Owszem, można wykonać je w głębokich odwodnionych wykopach jako bezpośrednie, ale nie zawsze jest to dobra opcja.

Zamiast tego budowlańcy sięgają po fundamenty pośrednie, mające zazwyczaj postać pali o różnych parametrach. Są one umieszczane głęboko w ziemi za pomocą specjalnych maszyn zwanych wiertnicami. Wówczas obciążenia konstrukcji są przekazywane do gruntu pośrednio właśnie z użyciem pali.

Te dzielą się na kilka typów – normalne, stojące lub zawieszone. Ponadto używać można kesonów, kolumn oraz ścian szczelinowych.

bramy rolowane