Dlaczego fundusze są bezpieczniejsze od akcji?

Mnóstwo doradców finansowych oferuje swoje produkty osobom, które wcześniej nie miały jakiegokolwiek doświadczenia w inwestowaniu, ani nawet nie mają podstawowej wiedzy ekonomicznej. Popularnym produktem finansowym jest prywatne ubezpieczenie emerytalne oparte na funduszach inwestycyjnych. Osoba korzystająca z tego programu zakłada specjalne subkonto i zyskuje dostęp do platformy inwestycyjnej, na której kupuje lub sprzedaje fundusze. Comiesięczne wpływy od razu przeznaczane są na zakup konkretnych jednostek uczestnictwa w danym funduszu. Rozwiązanie to jest reklamowane jako bezpieczne, a także dające ponad dwukrotnie większy zysk niż w przypadku tradycyjnej lokaty bankowej. Warto zauważyć jednak, że również w przypadku funduszy często można zaobserwować spadek ich wartości.

windykacja przez telefon telefoniczna windykacja windykujemy telefonicznie

Nie są to równie spektakularne zniżki jak w przypadku akcji. Podobną dynamikę można zaobserwować, gdy ceny idą w górę. W jaki sposób stworzone są fundusze, że wahanie kursu jest mniejsze niż w przypadku akcji? Warto zwrócić uwagę na następujący fakt, iż pojedynczy fundusz to zróżnicowany pakiet papierów wartościowych. To właśnie ten zróżnicowany skład funduszów powoduje, iż jednocześnie niektóre składowe tego pakietu przyczyniają się do wzrostów, a inne do spadku jego całkowitej wartości. Dlatego sumaryczna wartość funduszu nie podlega gwałtownym wahaniom kursu i z tego powodu fundusze polecane są dla początkujących inwestorów. Zanim jednak zdecydujemy się na zakup konkretnego funduszu warto sprawdzić aktualne dane makroekonomiczne.

https://biurocash.pl/biuro-rachunkowe-puszczykowo/ pragmatiq.pl