Densymetr

Popularnym przyrządem wykorzystywanym na szeroką skalę w przemyśle paliwowym jest densymetr. Służy on przede wszystkim do pomiaru gęstości badanej cieczy, a w przypadku roztworów, także ich stężenia.

Innym, bardziej powszechnym określeniem dla densymetru jest areometr. Obecnie, narzędzia tego typu są zaopatrzone w czujnik służący do pomiaru temperatury, przez co sam pomiar staje się bardziej wygodny, gdyż możliwe jest sprawne przeliczenie gęstości paliwa względem jego bieżącej temperatury.

Densymetry różnią się między sobą dwoma parametrami. Jest to długość całkowita oraz działka elementarna.

Płynne paliwo w celu wyznaczenia jego gęstości jest wlewane do cylindra, składającego się niemal wyłącznie ze szkła. W kolejnym kroku, w cylindrze z cieczą zanurzamy jest opisywany gęstościomierz.

Tę ostatnią czynność należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, ze względu na ryzyko łatwego uszkodzenia densymetru, a dokładnie stłuczenia obecnego w nim termometru. Warto zaopatrzyć się również w specjalne wkładki do cylindrów, które zmniejszają ryzyko wystąpienia tego typu usterek.

chwytaki przyssawkowe http://kroma.com.pl/